miércoles, 13 de julio de 2011

Història de Sarrià (III)

Breu història del Centre Aragonès de Sarrià

El Centre Aragonès es va fundar l'any 1929 i el seu primer local social fou al carrer Sant Francesc, on es va fer la pimera junta redactant-se l'acte de constitució amb 48 socis. I no va ser fins l'any 1932 que es traslladaren al carrer Major just una mica més amunt de la plaça Artós, fent cantonada amb el carrer Tradició. Allà, el local disponia d'una gran sala de joc amb barra inclosa i al fons un gran pati en el qual a l'estiu es feia ball cada diumenge i teatre a les festes populars. A la dècada dels cinquanta, personalment jo n'era soci i recordo gratament durant gran període de la meva juventut haver passat llargue sestones jugant al billar i al futbolí. Als diumenges, noies i nois ballàvem a l'esmentat pati. També hi hvia taules per jugar a cartes i al dòmino, la majoria ocupades per la gent gran.

No hay comentarios:

Publicar un comentario