jueves, 1 de diciembre de 2011

Dia mundial de la Sida 2011 (I)


S'han complert trenta anys des que es va diagnosticar el primer cas de Sida a Catalunya. Durant aquest temps s'han fet grans avenços en el coneixement i el tractament de la infecció, però tenim reptes pendents en relació amb la prevenció, el diagnòstic precoç, la vacuna, la cronicitat, la discriminació i l'abordatge social.

Avenços
  • Sabem que la infecció pel VIH es pot transmetre mantenint relacions sexuals amb penetració sense protecció, compartint un objecte punxant que hagi estat en contacte amb sang infectada, o també es pot transmetre durant l'embaràs, el part i la lactància.
  • Sabem que no es transmet pels petons, les carícies, les llàgrimes, la suor o la saliva, o pel fet de compartir objectes comuns.
  • Sabem que es pot prevenir fent servir correctament el preservatiu en les relacions sexuals amb penetració, i evitant l'ús compartit de xeringues i agulles en el cas de consum de drogues.
  • Sabem que es pot detectar amb una anàlisi específica voluntària i confidencial. La prova es realitza als centres sanitaris públics, en algunes ONG i farmàcies.
  • Disposem de tractaments retrovirals que milloren la qualitat de vida de les persones infectades, n'augmenten la supervivència i redueixen el risc de transmissió del virus.

No hay comentarios:

Publicar un comentario