domingo, 2 de diciembre de 2012

¿Dos estats democràtics? (I)

La solució dels dos estats és absolutament clau per a la resolució del conflicte araboisraelià. Així ho va preveure l'ONU el 29 de novembre de 1947, quan va votar posar fi al mandat britànic i va legitimar la partició del territori ocupat en un Estar jueu i en un Estat àrab. Just el mateix dia però 65 anys més tard, la història es repeteix. En efecte, l'Assamblea General de l'ONU avala una altra vegada la solució dels dos estats i, per això, reconeix Palestina com Estat observador no membre.
El principal escull en el conflicte palestinoisraelià el trobem en un enunciat del politòleg Robert Dahl: "Les democràcies representatives modernes no es fan la guerra entre elles". És a dir, si existissin dos estats democràtics, llavors resoldrien les seves controvèrsies per vies institucionals. ¿Existeixen realment dos estas democràtics?

No hay comentarios:

Publicar un comentario